Ochrana osobných údajov

Ochranu Vašich súkromných údajov berieme vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri svojich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré sú získané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie Vám FINEST Slovakia, spol. s r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať  na e-mailovú adresu finest@finest.sk,  kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale tiež pre prípad Vašich podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery zaznamenajú štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, zaslania cenovej ponuky alebo k realizácii zmluvy.

Bezpečnosť

FINEST Slovakia, spol. s r.o. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

FINEST Slovakia, spol. s r.o.  používa Vaše osobné údaje pre účely technického spravovania webových stránok, zákaznícku administratívu, ankety týkajúce sa produktov  a k marketingovým účelom vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje chceme použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa  toho zablokovať. V prípade e-mailovej komunikácii sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies

FINEST Slovakia, spol. s r.o.  používa cookies k tomu, aby mohla sledovať  preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaistenie vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: FINEST Slovakia, spol. s r.o.  sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke e-booku sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátene nevyhnutných účtovných operácií, vystavovanie daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých osobných údajov ktoré vyplnil, do databázy FINEST Slovakia, spol. s r.o., Hollého 751/10, 905 01 Senica, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuky svojich obchodných partnerov.

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o. založená 28. 5. 2004, je výhradným distribútorom zariadení Biomag v Slovenskej republike a poskytovateľom profesionálnych služieb v oblasti liečby pomocou nízkofrekvenčnej pulznej 3D magnetoterapie Biomag.

Kde nás nájdete?

FINEST Slovakia, spol. s r.o.
Hollého 751/10
905 01 Senica
Slovenská republika

IČO: 36261742
IČ DPH: SK2021829843

Kontakt

(+421) 346 545 166
(+421) 346 545 167

finest@finest.sk
www.finest.sk