Kto je správca?

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica, IČO: 36261742, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu doby spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: finest@finest.sk

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Ulica a č.p., PSČ, Mesto
  • Kontaktný telefón
  • E-mailová adresa

a to za účelom kontaktovania k vyskúšaniu magnetoterapeutického prístroja značky BIOMAG.

Tieto údaje budú spracované len po dobu nevyhnutne nutnú k vyskúšaniu prístroja. Maximálne po dobu 1 roka.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe Vášho súhlasu môžeme využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielené reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu v priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Odovzdávanie osobných údajov 3. stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečného spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré  nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • Facebook – FB pixel
  • Google – Google Analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372

Súhlas so spracovaním môžete odvolať odoslaním požiadavky na e-mailovou adresu: finest@finest.sk

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielené reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame na spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané  cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Odovzdávanie údajov mimo EÚ

Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú  zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: finest@finest.sk

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou a je v súlade so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo  neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak dáte námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý).
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018.

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o. založená 28. 5. 2004, je výhradným distribútorom zariadení Biomag v Slovenskej republike a poskytovateľom profesionálnych služieb v oblasti liečby pomocou nízkofrekvenčnej pulznej 3D magnetoterapie Biomag.

Kde nás nájdete?

FINEST Slovakia, spol. s r.o.
Hollého 751/10
905 01 Senica
Slovenská republika

IČO: 36261742
IČ DPH: SK2021829843

Kontakt

(+421) 346 545 166
(+421) 346 545 167

finest@finest.sk
www.finest.sk